Turistički objekti

 
 

Turističko naselje Amarin, Rovinj

Izgradnja i opremanje
2013. godina
Izgradnja 190 apartmana, 2 bazena i adaptacija restorana sa pratećom infrastrukturom i radovima hortikulture.
Površina zahvata 31.426 m2
Naručitelj: Maistra d.d., Rovinj

Apartmanska zgrada u Vrboskoj, Otok Hvar

2000. godina
Dvije zgrade s ukupno: 21 apartman

Hotel Plitvice, Plitvice

Rekonstrukcija, 1997.

Hotel Excelsior Dubrovnik

Rekonstrukcija i adaptacija
1998.-1999.