Visokogradnja

  • građenje skupine A građevina: građevine javne namjene čija je vrijednost veća od 7.000.000,00 eura
  • izgradnja zgrada – novogradnja i dogradnja
  • adaptacije i rekonstrukcije
  • rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
  • izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru