Niskogradnja i infrastruktura

  • izvođenje jednostavnijih inženjerskih građevina niskogradnje
  • izgradnja prometnica, parkirališta, pješačkih površina..
  • izgradnja infrastrukture, cjevovoda, vodovoda, telekomunikacijskih i električnih vodova, izgradnja javne rasvjete...