Turistički objekti

 
 

Izgradnja kamenih vila u Vabrigi, Istra

Izgradnja 10 kamenih vila sa vanjskim bazenima.
Naručitelj: F.I.N.M.A.V.I. d.o.o.

Rekonstrukcija bazena TN Villas Rubin

Rovinj
Naručitelj: Maistra d.o.o. Rovinj
Rušenje starih i izgradnja novih bazena sa pratećim sadržajima

Uređenje kampa Polari

Uređenje kampa

Uređenje kampa Valkanela

Uređenje kampa