Proces kupnje stana u slučaju da je objekt u izgradnji

 1. Slanje upita PRODAVATELJU putem maila ili kontakt putem telefona.
 2. U slučaju odabira adekvatnog stana dolazak u Odjel prodaje i prikupljanje informacija o detaljima (dozvole, rokovi dovršetka, oprema stana…)
 3. Rezervacija stana na nekoliko dana do konačne odluke o kupnji.
 4. Nakon isteka rezervacije, KUPAC dostavlja podatke PRODAVATELJU za izradu Predugovora (ime i adresa kupca, način i rokovi plaćanja, eventualno odabir garaže ili parkirnog mjesta).
 5. Pregledavanje drafta Predugovora dostavljenog od strane Prodavatelja i eventualni dodatni upiti i razjašnjavanje nejasnoća.
 6. Potpis Predugovora i uplata predujma u rokovima i iznosu utvrđenom po Predugovoru.
 7. Za osiguranje avansno plaćenog dijela kupoprodajne cijene PRODAVATELJ daje KUPCU bianco zadužnicu na uplaćeni iznos.
 8. Redoviti kontakt u toku izgradnje sa tehničkom pripremom i dogovor o odabiru opreme i detaljima uređenja stana.
 9. Nakon završetka objekta i etažiranja dogovor sa Prodavateljem o potpisu Ugovora o kupoprodaji.
 10. Pregledavanje drafta Ugovora dostavljenog od strane Prodavatelja.
 11. Potpis Ugovora o kupoprodaji i preuzimanje svih dokumenata u slučaju realizacije kredita: Ugovor o kupoprodaji u 3 primjerka, Uporabna dozvola, dokumenti od Prodavatelja, vlasnički list.
 12. Kupac ne plaća porez na promet nekretnina.
 13. U slučaju potrebe za izmjenom neke od odredbi Ugovora o kupoprodaji, zaključenje Anexa Ugovora.
 14. Isplata ugovorene kupoprodajne cijene na način i u rokovima predviđenim Ugovorom o kupoprodaji.
 15. Nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene, PRODAVATELJ predaje nekretninu u posjed KUPCU i daje pravo vlasništva uručenjem Očitovanja-tabularne izjave.
 16. Upis vlasništva KUPAC ostvaruje podnoseći zahtjev nadležnom Općinskom sudu, zemljišno knjižnom odjelu sa: Ugovorom o kupoprodaji i Očitovanjem-tabularnom izjavom