prizemlje

  • Slobodno Slobodno
  • Rezervirano Rezervirano
  • Prodano Prodano
prizemlje

Popis poslovnih prostora na etaži

Oznaka/Naziv Prodajna površina (m2) Status
PP010 72,05
rezervirano
PP009 72,05
slobodno
PP008 158,21
slobodno
PP007 37,42
slobodno
PP006 42,16
slobodno
PP005 80,40
rezervirano
PP004 161,77
prodano
PP003 146,55
prodano
PP002 383,93
prodano
PP001 1.912,10
slobodno