prizemlje

  • Slobodno Slobodno
  • Rezervirano Rezervirano
  • Prodano Prodano
prizemlje

Popis poslovnih prostora na etaži

Oznaka/Naziv Prodajna površina (m2) Status
PP010 77,00
slobodno
PP009 77,00
slobodno
PP008 165,40
slobodno
PP007 55,20
slobodno
PP006 44,60
slobodno
PP005 84,35
slobodno
PP004 175,00
prodano
PP003 146,55
prodano
PP002 383,93
prodano
PP001 1.912,10
slobodno