prizemlje

  • Slobodno Slobodno
  • Rezervirano Rezervirano
  • Prodano Prodano
prizemlje

Popis poslovnih prostora na etaži

Oznaka/Naziv Prodajna površina (m2) Status
PP010 72,05
prodano
PP009 72,05
prodano
PP008 158,21
prodano
PP007 37,42
prodano
PP006 42,16
prodano
PP005 80,40
prodano
PP004 161,77
prodano
PP003 146,55
prodano
PP002 383,93
prodano
PP001 1.912,10
slobodno