Osnovni podaci

ZAGREBGRADNJA d.o.o.
Zagreb, V. Ravnice 6, Hrvatska

Tel : +385 1 2351-700
Fax: +385 1 2910-459

e-mail: zagrebgradnja@zagrebgradnja.hr

ZAGREBGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, inženjering i trgovinu

Zagreb, V. Ravnice 6, Hrvatska

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod
reg.ul.br. 1-2859.

MBS:080049458
OIB: 39233442442
Žiro račun: 2340009-1100205969, kod Privredna banka Zagreb d.d.;
IBAN: HR1523400091100205969, kod Privredna banka Zagreb d.d.;
IBAN: HR 5623300031100386677, kod Splitska banka d.d.,
IBAN: HR0924880011100117434, kod BKS banka d.d.;
IBAN: HR7725000091101390315, kod Hypo Alpe - Adria bank d.d.;
IBAN: HR6124920081100054888, kod Imex banka d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 66.376.900,00 kn u cijelosti je uplaćen.

  Društvo zastupaju:
- Ivan Vojnović, direktor
- Matija Vojnović, direktor

Službenik za zaštitu osobnih podataka Marko Kavur

tel:01/2351 738
e-mail:marko.kavur@zagrebgradnja.hr