Kontakt podaci

UPRAVA
TEL: 01/2351-710
FAX: 01/2910-459
E-MAIL: zagrebgradnja@zagrebgradnja.hr

ODJEL PRODAJE
TEL: 01/2351-720
FAX: 01/2351-729
E-MAIL: prodaja@zagrebgradnja.hr
RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak od 8 do 17 sati osim utorkom od 8 do 18 sati, subote radimo po prethodnom dogovoru.
ODJEL NABAVE
TEL: 01/2351-782
FAX: 01/2351-789

ODJEL FINANCIJA
TEL: 01/2351-765
FAX: 01/2351-760

KADROVSKA SLUŽBA
TEL: 01/2351-746
FAX: 01/2910-459
E-MAIL: kadrovska@zagrebgradnja.hr