Turističko naselje Amarin, Rovinj

Izgradnja i opremanje
2013. godina
Izgradnja 190 apartmana, 2 bazena i adaptacija restorana sa pratećom infrastrukturom i radovima hortikulture.
Površina zahvata 31.426 m2
Naručitelj: Maistra d.d., Rovinj

Radovi rekonstrukcije cijelog apartmanskog naselja
Naručitelj: Maistra d.d., Rovinj
Projekt: Studio 3LHD d.o.o.
Nadzor: IGH d.d.
Vrijeme radova: od 11.2012. do 05.2013.

U sklopu rekonstrukcije izgrađeno je:

  • 190 novih apartmana, BRP 15.000 m2
  • sva potrebna infrastruktura i pješačke površine
  • hortikulturno uređenje zelenih površina, 15.916 m2
  • tri nova bazena
  • adaptacija restorana sa vanjskim sadržajem
  • ukupan obuhvat radova na 31.426 m2.