Stambeno poslovna zgrada u naselju Kruge, Zagreb

2007.-2008.
152 stana sa garažama