Stambeno poslovna zgrada Nova cesta 3, 5, 7, Zagreb

2009.-2010.
103 stana i 5 poslovnih prostora sa garažama