SEECEL Kajzerica

Izgradnja Regionalnog centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe
SEECEL- South east european centre for entrepeneurial learning/
INVESTITOR: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb
PROJEKTANT: Igor Franić, dipl.ing.arh., Studio za arhitekturu d.o.o., Zagreb
IZVOĐAČ: Zagrebgradnja d.o.o.
NADZOR: Exstructa d.o.o., Zagreb:
LOKACIJA: Zagreb, naselje Kajzerica, na dijelu k.č.br. 596/1, K.o. Klara
Period gradnje: 18 mjeseci
Početak radova: siječanj 2015.
Nakon provedenog javnog natječaja za odabir izvoditelja radova, Investitor je radove na izgradnji navedene građevine povjerio tvrtci Zagrebgradnja d.o.o., kao najpovoljnijem ponuditelju.
Gradnja ovog centra, sufinancira se sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Na parceli od 13.054 m2, izgradit će se zgrada tlocrtne površine 4.928 m2, katnosti: podrum, prizemlje i 5 katova, ukupne bruto razvijene površine 17.370 m2 i hortikulturno urediti okoliš na kojem će oblikovat inovacijski park .

Prema organizacijskoj šemi, buduća zgrada SEECEL Centra imat će pet funkcionalnih cjelina:
- SEECEL uredski dio
- SEECEL dio za razmjenu znanja
- SEECEL smještajni u gostiteljski dio
- SEECEL servisni dio i garaža
- SEECEL vanjski prostori-inovacijski park.